Ventilasjon

Et ventilasjonsanlegg skal sikre en effektiv filtrering av luften

Drift og vedlikehold

Effektiv ventilasjon forutsetter et systematisk og velfungerende vedlikeholdsprogram. For at innemiljøet skal være godt, må brukt og forurenset luft erstattes med frisk luft utenfra. Hvis bygget har et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg, blir innemiljøet deretter.

Et ventilasjonsanlegg skal sikre en effektiv filtrering av luften. Dette forutsetter at anlegget ikke, i seg selv, forurenser luften. Slikt unngås ved riktig og regelmessig rengjøring og vedlikehold. Filter må kontrolleres og skiftes med jevne mellomrom, to ganger pr. år anbefales. Ved mye forurensing må hyppigere filterskift påregnes.

Filter må byttes selv om trykkfall over filteret ikke tilsier dette. Dersom filterne blir våte bør de også skiftes, dette for å unngå bakterie- og muggdannelse. Selve anlegget bør også jevnlig kontrolleres og rengjøres ved behov (ved normal belastning hvert 2. eller 3. år).

(Ref.: Norges Astma- og Allergiforbund)

Et godt inneklima krever jevnlig vedlikehold.

Vi kan gi deg en vurdering av tilstanden på ditt inneklima og tilbyr løsninger for:

  • drift
  • vedlikehold
  • oppgradering
  • ombygging
  • energibruk

Vi er alltid oppdatert på ny kunnskap om teknologi. Vår kompetanse, og erfaring med slik drift, gjør at vi finner fram til løsninger som er tilpasset dine behov.

Smiling young businesswoman standing with her arms crossed in an office with colleagues working at a table in the background

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi har mange dyktige medarbeidere som står klar til å bistå med det dere måtte ha behov for. Ta kontakt med vår salgsavdeling på salg@bygardsservice.no for å avtale en befaring, eller benytt vårt kontaktskjema og fortell oss hva dere ønsker.

Rask service

Vår filosofi er at ingen skal behøve å vente. Vi tar tak i våre oppgaver raskt og effektivt

Rimelige priser

Vi har konkurransedyktige priser og benytter eget materiell og utstyr

Erfarne vaktmestere

Vårt team består av dyktige mennesker med lang erfaring og ekspertise

Har du spørsmål eller behov for råd?

Se hvordan du kan komme i kontakt med oss