Brannvern for borettslag og sameier

Vi er godkjent bedrift for brannvern

Alle borettslag og sameier skal ha god og pålitelig brannsikring både i boenhetene og i fellesareal. Vi tar sikkerheten på alvor og kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet. Med vår hjelp kan dere sørge for forskriftsmessig gode og trygge boforhold i deres borettslag eller sameie.

Våre vaktmestere kjenner deres eiendom og følger med på hva som skjer i borettslaget. På denne måten har vi ofte et bedre utgangspunkt for målrettet brannsikring enn eksterne leverandører.

Les mer om hvordan vi kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet i deres borettslag eller sameie

Rutinemessige inspeksjoner

Med gode rutinemessige inspeksjoner og kontroller sørger vi for å rapportere og utbedre avvik etter hvert som de oppdages. Livsviktige oppgaver som branntetting, kontroll, rapportering av brannfarlige forhold, inspeksjon og test av røykvarslere og brannslukningsapparater har førsteprioritet hos oss. Vi utfører også rutinemessig kontroll av brannvarslingsanlegg, brannslanger, styringsskap, rømningsveier, nødlys og brannslukningsapparater på våre inspeksjonsrunder.

Kontroll av brannslukkingsapparater

Brannslukningsapparater hos privatpersoner skal kontrolleres av autorisert personale hvert femte år. Pulverslukkere skal ha service (periodisk kontroll) hvert 10. år og væskebaserte slukkere med skum og vann skal ha service (periodisk kontroll) hvert 5. år.

Brannslukningsapparater og brannslanger i bedrifter og offentlige instanser skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. Ved å inngå en serviceavtale med oss vil vi passe på at kontrollen skjer til riktig tid og blir utført av autorisert personale slik at brannsikkerheten opprettholdes og dokumenteres.

Les mer om kontroll og vedlikehold av brannslukningsapparater

Utstyr til brannsikring

Hva slags type og mengde brannutstyr det er behov for varierer etter hvilken risikoklasse bygningen er klassifisert i. Dette avhenger blant annet av hvor mange mennesker bygningen er beregnet for, type bygning, virksomhet og hvilke konsekvensene en brann kan få.

Slukkeutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slukkeutstyr. Utstyret skal kunne benyttes i alle rom. Om boligen er i flere etasjer, skal slukkeutstyr plasseres i hver etasje. Dersom boligen utstyres med brannslukningsapparat skal dette ha minimum slukkeklasse 21A. Egnede typer brannslukningsapparater for bolig er 6 kg pulver, 6 ltr. skum eller 6 ltr. miljøslukker. Man kan i tillegg eller i stedet for brannslukningsapparat montere husbrannslange. Denne bør være formstabil med sentervannsinnføring.

Varsling

Hver eneste boenhet skal ha minst én røykvarsler i hver etasje, og du skal tydelig kunne høre varselsignalet. Det betyr at du helst ikke skal ha mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom eller oppholdsrom. Videre skal du ha et godt sikret brannalarmanlegg. Det betyr at beboere i bygninger med flere enheter blir varslet dersom det brenner i fellesområder eller hos naboer. Har du store loft og kjellere kan det være hensiktsmessig med en røykdetektor.

Brannskiller & branntetting

Brannskiller er en viktig del av boligen og kan bety forskjellen mellom liv og død. Disse sørger for at brannen ikke sprer seg videre i løpet av fastsatt tid. Dette er ifølge Brannvesenet på 30-60 minutter. Brannvesenet opplyser at noen av de viktigste grunnene til spredning er:

  • At gjennomføringer av kabler og rør ikke er tettet
  • Dører er ikke skikkelig lukket eller tettet
  • Det er ikke brukt godkjente materialer i vegger og dører
  • Spredning via ventilasjonskanaler i anlegg som ikke er i drift.

Styret har ansvaret for å kontrollere brannskillene. Dette er en jobb vi selvsagt bistår med slik at dere til enhver tid vet at alt er i forskriftsmessig stand. Vi er sertifisert innenfor branntetting og kan bistå med korrekt montering av branndører og skiller. Vi tilbyr også alt utstyret dere trenger for moderne og forskriftsmessig brannvern og sikring av alle bygninger og boenheter i boligselskapet.

Vi tar sikkerheten på alvor og kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet. Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet for å finne ut mer om hvordan vi kan bistå deres borettslag. Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring.

Vi leverer og monterer alt av utstyr til effektiv brannsikring for borettslag og sameier

Hos oss kan dere skaffe tilveie alt utstyret dere trenger for moderne og forskriftsmessig brannvern og sikring. Vi leverer, installerer og utfører regelmessig kontroll, ettersyn og vedlikehold av utstyr og tekniske installasjoner.

Hva slags type og mengde brannutstyr det er behov for varierer etter hvilken risikoklasse bygningen er klassifisert i. Dette avhenger bl.a av hvor mange mennesker bygningen er beregnet for, type bygg, virksomhet og hvilke konsekvenser en brann kan få. Vi utfører nødvendige vurderinger på hva som kreves, og hva slags utstyr som kan være fordelaktig til alle bygninger og boenheter i boligselskapet.

SLUKKEUTSTYR

Alle boenheter skal ha manuelt slukkeutstyr. Vi leverer alle slags typer
brannslukkingsapparater, brannslanger og branntepper som dekker alle krav og behov. Vi
kan også utføre installasjon av sprinkleranlegg.

RØMNINGSUTSTYR

Vi leverer alt dere trenger av nød- og rømningsskilt. Vi leverer også forskjellige
typer brannstiger tilpasset forskjellige boliger og dens muligheter for evakuering.

VARSLINGSUTSTYR

Beboere i bygninger med flere enheter skal varsles ved brann i fellesområder eller hos
naboer. Vi utfører montering, kontroll og service av røykvarslere og brannvarslingsanlegg.

BRANNTETTING & SEKSJONERING

Vi har materiell og fagkyndig personell til å utføre all slags brannforebyggende arbeid på
deres eiendom. Vi har bl.a sertifiserte ansatte innen branntetting og montering av branndører og brannskiller.

FØRSTEHJELPSUTSTYR

Vi leverer alt dere trenger av førstehjelpsutstyr og annet utstyr som kan være nyttig i nødsituasjoner.

ANNET UTSTYR

Vi skaffer tilveie all slags brannsikringsutstyr dere måtte ha behov for, og kan utføre montering og installasjon av teknisk utstyr, som komfyrvakt o.l.

Engineer are inspection Fire extinguisher in fire control room for emergency, rescue and safety Concept.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi har mange dyktige medarbeidere som står klar til å bistå med det dere måtte ha behov for. Ta kontakt med vår salgsavdeling på salg@bygardsservice.no for å avtale en befaring, eller benytt vårt kontaktskjema og fortell oss hva dere ønsker.

Har du spørsmål eller behov for råd?

Se hvordan du kan komme i kontakt med oss