Kontroll og service av brannslukningsapparat

Godkjent bedrift for kontroll og service av brannslukningsapparater

I boligselskaper har styret et lovpålagt ansvar for at alle beboere er tilstrekkelig sikret ved brann. Styret skal sørge for å ha gode rutiner for regelmessig kontroll og vedlikehold av brannvernsutstyret på fellesområdene. Dette for å sikre at utstyret fungerer om uhellet er ute. Kontrollen inngår i boligselskapets HMS arbeid og skal dokumenteres. I leilighetene er det beboerne selv som er ansvarlig for røykvarslere og brannslukningsutstyr, men styret har et ansvar for at beboerne vet hva som skal være på plass, og at utstyret blir jevnlig kontrollert.

Kostnadseffektiv kontroll og service av brannslukkere

Det er mange fordeler med å velge oss som partner innen brannsikring for deres boligselskap. I tillegg til å bistå med helhetlig systematisering av det brannforebyggende arbeidet, har vi utviklet en egen avdeling med spesialkompetanse på service og vedlikehold av brannslukkemateriell. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder lovpålagt kontroll, service og vedlikehold av brannslukkingsapparater og brannslanger til en svært god pris.

Med en kontroll- og serviceavtale hos oss vil vi til enhver tid sørge for at deres boligselskap tilfredsstiller gjeldende krav og forskrifter. Vi holder oversikten over alt brannvernsutstyr på deres eiendom, og passer på at lovpålagt kontroll og vedlikehold blir utført til rett tid. Som kunde av oss får dere også tilgang på digitale løsninger med ferdig oppsatt HMS-system som tilfredsstiller krav til dokumentasjon av HMS arbeid i borettslag og sameier.

Godkjent verksted og autorisert personell

Våre brannvernspesialister er godkjent gjennom Rådet for Vedlikehold av Brannslukkemateriell iht. NS 3910 (norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslukkere) og NS-EN 671-3 (norsk standard for kontroll av slangetromler og brannslanger).

Vi har også et topp moderne verksted, inspisert og godkjent av RVB. Her har vi har alt av nødvendig utstyr for å utføre alle typer service, reparasjon og fylling av brannslukkingsapparater.

Last ned vår PDF om kontroll og service av brannslukkere

Krav til kontroll og vedlikehold av brannslukningsutstyr

Når man snakker om kontroll av brannslukningsapparater og annet slukkemateriell er det viktig å skille mellom egenkontroll og faglig kontroll. Egenkontrollen utføres av eier/bruker av slukkeutstyret og skal utføres minst 4 ganger i året. Faglig kontroll og vedlikehold av brannslukkingsutstyr skal utføres av en kompetent person med godkjennelse fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Brannslukningsapparater og brannslanger i fellesarealer skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. Dette er fordi faren for ytre påkjenning og hærverk er større enn i en bolig.

I boenhetene er minstekravet at det utføres kontroll av brannslukningsapparater hvert femte år. Benyttes pulverapparater skal disse ha service/periodisk kontroll hvert 10. år. Skum- og vannapparater skal ha service/periodisk kontroll hvert 5. år.

Kontroll av brannslangetromler skal utføres årlig. I tillegg til årskontrollen skal det utføres trykkprøving hvert 5. år.

Ved siden av de lovpålagte kontrollene utfører også våre vaktmestere jevnlig overfladisk kontroll og inspeksjon av utstyr og varslingsanlegg i deres borettslag. Alle avvik, manglende eller defekt utstyr meldes fra til styret.

Hvordan utføres kontroll av brannslukningsapparater?

Våre autoriserte serviceteknikere utfører faglig kontroll og inspeksjon av hele eiendommen, tilhørende installasjoner og alle typer brannslukkingsmateriell. Dette for at styret kan dokumentere en forskriftsmessig oppfølging av sitt ansvar for brannvern i deres boligselskap.

Kontroll av brannslukningsapparatene består av å kontrollere vekt av slokkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpedysen, pulverets flyktighet, slokkerens slange og plombering av slokkeren. Vi sørger også for at slokkeren har kontrolletikett som viser tidspunkt, neste kontroll og hvem som har utført kontrollen. I tillegg utarbeider vi en vedlikeholdsrapport på utført arbeid til dokumentasjon for styret/eier/bruker.

Ved årlig kontroll av brannslangetromler gjennomføres en funksjonstest av trommel og strålerør med vann. Trykkprøving som skal utføres hvert 5. år innebærer at man trykktester slangen til høyeste driftstrykk. På lik linje med brannslukningsapparater blir det påført kontrolletikett og utarbeidelse av vedlikeholdsrapport til dokumentasjon.

Hvordan utføres egenkontroll av brannslukkere?

Visuell kontroll av slukker er eier/brukers ansvar og består av følgende:

  • Er slukkeren plassert på «angitt sted» (Kjenner alle i husstanden til angitt sted?)
  • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slokkerens bruksanvisning leselig? (Vender bruksanvisningen ut i rommet?)
  • Har slokkeren synlige skader?
  • Er trykket på det grønne feltet (gjelder slokkere med trykkindikator)
  • Er sikringssplinten intakt og plombert?
  • Er datoen for service/kontroll utgått? (se etikett)
  • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
  • Pulverslokkeren snus på hodet og holdes mot øret i 5-10 sek. Man skal da kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Dersom det oppdages feil eller mangler skal slukkeren sendes inn til oss for ytterligere kontroll/service.

Hvordan utføres service av brannslukningsapparater?

Når vi utfører service tømmer vi apparatene for slukkemiddel. Vi inspiserer beholderen innvendig for å se etter skader eller korrosjon, samt trykksetting av drivgass og påfylling av slukkemiddel. Apparatet går deretter gjennom ny kontroll for å sikre at alt er i orden før det sendes tilbake. Som en bekreftelse på at det har blitt utført service vil brannslukkeren i tillegg til kontrolletikett, også ha en halsring som ikke lar seg ta av eller på uten at man åpner slukkeren.

Fylling av brannslukningsapparat

Ikke alle brannslukningsapparater kan fylles på nytt. Noen apparater har hoder av plast/nylon og vil utvikle sprekker og lekkasjer over tid. Brannslukningsapparater med metallhode kan vedlikeholdes og fylles på igjen, noe som gjør at de varer i lang tid.

For boligselskaper og andre som er ansvarlig for å skaffe tilveie et stort antall utstyr kan innkjøp av ikke-vedlikeholdsegnede brannslukkere være svært kostbart over tid. Vi hjelper dere med å skaffe tilveie gode løsninger til brannsikring og som samtidig er kostnadseffektive gjennom regelmessig service og vedlikehold.

Vi skaffer tilveie alt av utstyr til effektiv brannsikring

Vi har alt dere trenger for moderne og forskriftsmessig brannsikring i deres borettslag eller sameie. Vi leverer, installerer og utfører regelmessig kontroll, ettersyn og vedlikehold av utstyr og tekniske installasjoner. Les mer om utstyr til brannvern. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi har mange dyktige medarbeidere som står klar til å bistå med det dere måtte ha behov for. Ta kontakt med vår salgsavdeling på salg@bygardsservice.no for å avtale en befaring, eller benytt vårt kontaktskjema og fortell oss hva dere ønsker.

Rask service

Vår filosofi er at ingen skal behøve å vente. Vi tar tak i våre oppgaver raskt og effektivt

Rimelige priser

Vi har konkurransedyktige priser og benytter eget materiell og utstyr

Erfarne vaktmestere

Vårt team består av dyktige mennesker med lang erfaring og ekspertise

Har du spørsmål eller behov for råd?

Se hvordan du kan komme i kontakt med oss